stadsmuziektekst.png
 

Doelstelling Stichting Stadsmuziek
Om de vele activiteiten van de stadsbeiaardiers en de stadsorganist structureel te ondersteunen werd  op verzoek van het COLLEGE van B&W in het jaar 2000 de Stichting Stadsmuziek opgericht. Naast het organiseren van activiteiten rondom de drie stadscarillons, lunch- en avonconcerten in de Burgerzaal van het stadhuis, wordt er regelmatig samengewerkt met  andere Rotterdamse culturele organisaties. 

Stadsmuzikanten
De gemeente Rotterdam is eigenaar van vijf instrumenten: drie stadscarillons die hoog staan opgesteld in de torens van het Stadhuis, de Grote of Sint Laurenskerk en de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven én twee stadsorgels -  het concertorgel in de  Grote Zaal van Concert- en Congresgebouw de Doelen en het concertorgel in de Burgerzaal van het stadhuis. Om de stadscarillons en de stadsorgels te laten klinken heeft de Gemeente Rotterdam twee stadsbeiaardiers en een stadsorganist in dienst. Die gemeentelijke aanstelling voor deze stadsmusici bestaat al sinds het einde van de 16de eeuw.

Stadsbeiaardiers
Verantwoordelijk voor de Torenmuziek in de stad zijn de twee stadsbeiaardiers van Rotterdam: RICHARD DE WAARDT en GEERT BIERLING. Naast het bespelen van de carillons bewerken zij melodieën voor het automatische speelwerk in de drie torens die ieder kwartier hun klanken over de stad uitstrooien.

Stadsorganist
Daarnaast is GEERT BIERLING stadsorganist van Rotterdam. In die functie bespeelt hij de twee concertorgels van de stad: het vierklaviers Flentrop-orgel in Concert- en Congresgebouw de Doelen en het Standaart-concertorgel in de Burgerzaal van het stadhuis.

Muziek in de Burgerzaal
Sinds de oprichting in het jaar 2000 organiseert de Stichting Stadsmuziek lunch- en avondconcerten in de schitterende Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. In de loop van de jaren is de groep bezoekers van de Burgerzaalconcerten spectaculair gegroeid. Spil in dit muzikale web is stadsorganist Geert Bierling die als adviseur en programmeur verbonden is aan de stichting.

Naast de serie ‘Muziek in de Burgerzaal’ organiseert Stichting Stadsmuziek ook Torenmuziek in de Rotterdamse Stadstorens en werkt zij projectmatig samen met Rotterdamse partners van het Festival Rotterdamse Orgeldagen - Stichting de Laurens, Codarts, de Doelen , Stichting 14 mei en het Stadsarchief  Rotterdam.

Vriendenkring
Er een Vriendenkring met  bijna 300 leden. Regelmatig organiseert het bestuur voor enthousiaste Vrienden een excursie naar historische kerken/torens en concertzalen mét daarin historische orgels en beiaarden.

Veertien jaar stadsmuziek
De afgelopen jaren werden er ruim honderd concerten georganiseerd en waren er gemiddeld 250 bezoekers per concert. In het jubileumjaar 2010 kon de twintigduizendste bezoeker worden geteld.

De bloei van de Stichting Stadsmuziek bewijst eens te meer dat de combinatie gastvrijheid, de combinatie klassieke en populaire muziek, de combinatie van orgel met tal van andere instrumenten en de combinatie orgel/beiaard en architectuur, het geheel gebed in een gezond ‘Rotterdam-sentiment’, een zeer gelukkige is.

Traditie van bijna vijfhonderd jaar
De door de Gemeente Rotterdam gesubsidieerde stadsconcerten van de Stichting Stadsmuziek zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Een waardevolle traditie die in Rotterdam terug gaat tot de zestiende eeuw.

Het Rotterdamse stadhuis
De weelderige, on-Nederlandse stijl van het Stadhuis (architect: Henri Evers) onderstreepte bij het gereedkomen in 1920 de positie van Rotterdam als wereldstad. Trotse Rotterdammers schonken aan de Burgerzaal ondermeer het orgel, de kandelaars en de wandschilderingen, het ene nog feestelijker en royaler versierd dan het andere. Het was niet zo gemakkelijk om al die verschillende elementen op elkaar af te stemmen. Johan Thorn Prikker voltooide in 1927 een reeks van tamelijk monochrome doeken langs de wand met thema’s uit de geschiedenis van de stad, maar om de grote achterwand over de toekomst van Rotterdam meer te accentueren, gebruikte hij een veel bonter palet. Indertijd vonden veel mensen de Burgerzaal maar een allegaartje, maar intussen is de huiskamer van Rotterdam ons zo vertrouwd geworden dat we de unieke sfeer – en goede AKOESTIEK! – daarvan niet graag zouden missen.

Privacyverklaring
Stichting Stadsmuziek neemt uw gegevens zeer serieus. Hoe wij precies met uw persoonsgegevens omgaan, valt te lezen in onze Privacyverklaring.

Bestuur Stichting Stadsmuziek:
prof. dr. Ton Bevers  - voorzitter
Ken Gould  - penningmeester
Stijn van der Schoor - secretaris
Mw. drs. Jantje Steenhuis  - lid

Artistiek Adviseurs:
Geert Bierling
Richard de Waardt

Ondersteuning:
Marijke Baan - coördinator vrijwilligers

03 februari 2014 - Afscheidsconcert G en Kennismaking R Stadhuis Rotterdam 04.JPG